لعنت بر هیچی!

یعنی امروز دیگه ناراحت و عصبی شدم.

واقعا باید در این دنیا رو گِل گرفت.

یعنی یه جوری افتضاح دلم از دانشگاه گرفته.

حالا بعد  کلی زحمت کشیدن و جون کندن، گیر یه سری آدم نفهم و سبک عقل بیفتی ،اونم روز هایی که باید استراحت کنی. یه جور هایی مستقیم و غیر مستقیم بهت توهین کنن، و تو هم هی صبر کنی.

آدم خوبشون که میاد، میگه دو پینگی هستین.  و از این حرفا که شاید لایق امثال خودشونه رو، بارت کنند.

شما نفهم ها کجا بودین که زحمت کشیدن رو بفهمین؟

توی این دنیا فقط خداست که به درد میخوره و دوا است. بقیه همه هیچ اند. لعنت بر هیچی!

/ 5 نظر / 54 بازدید
شوق پرواز

مستی ما، مستی از هر جام نیست… مست گشتن ، کار هر بد نام نیست! ما ز جام دوست، مستی میکنیم… خویش را فارغ ز هستی میکنیم! می ، پلیدی را ز سر بیرون کند... عشق را در جام دل، افزون کند! چون که ما مستیم و از هستی تهی... کی شود هستی، به مستی منتهی؟ مست، یعنی: عاشقی بی قید و بند... فارغ از بود و نبود و چون و چند! چون و چند از ابلهی آید میان… در طریق عاشقی کی میتوان؟ مست بود و فکر هستی داشتن.. کوه غم را از میان ، برداشتن! کی بُوَد کار حساب و هندسه؟ کی چنین درسی بود در مدرسه؟ عاشقی را خود جهــان دیگریست... منطق عاشق همان پیغمبریست! عشق بر عاشق دهد ، دستور را… عقل، کی فهمد چنین منظور را! تا نگردی عاشق از این ماجرا کی توانی کرد درک نکته ها؟ فهم عاقل را به عاشق، راه نیست... هرچه گویم باز میگویی، که چیست؟ باید اول ، ترک هشیاری کنی... عشق را در خویشتن جاری کنی! هر زمان گشتی تو مست جام عشق... خویش را انداختی در دام عشق! آن زمان شاید بدانی عشق چیست… چون کنی درک یکی را از دویست....! ( مولانا)

fr

?? فقط خداااا...

شوق پرواز

آرمانخواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست پس برادر خوبم دراین سیاره رنج یاد بگیر صبورترین انسانها باشی. سید شهیدان اهل قلم

یه امیدوار

گل زرد وگل زردو گل زرد بیا باهم بنالیم از سر درد عنان تا در کف نامردمان است ستم بامردخواهد کردنامرد ه.ا.سایه متن ها شما منو یاد شعر های ه .ا سایه و اقای شاملو میندازه م.فق باشین[گل]

علی

عذرمیخوام من خودم المپیادی ام...خیلی کنجکاو شدم یعنی ازچه نظر توهین میشه بهتون..منظورشون المپیادی بودنتونه؟؟ بازم معذرت میخوام بابت سوالم