امتحان باکتری عملی دانشگاه!

سلام

مثل امتحان آناتومی سر وگردن عملی این امتحانم خیلی جالب بود!

سه سری کلی آزمایش داشتیم

سری اول (میکروسکوپی)

لام اول : رنگ آمیزی زیل نلسون(اسید فست) مایکوباکتریوم توبر کلوزیس

لام دوم : رنگ آمیزی گرم باکتری پنوموکوک (گرم منفی دیپلو کوک)

لام سوم : رنگ آمیزی گرم اٍکلای (باسیل گرم منفی) 

لام چهارم :رنگ آمیزی آنتونی (مالاشیت گرین): باکتری کلستریدیوم

سری دوم(تست های بیوشیمیایی انجام شده)

1- چهار لوله سیترات+  و اوره آز + و (TSI(A/A و  SIM بدون سولفید  :کلبسیلا

2-چهار لوله سیترات +  و اوره آز + و(TSI(A/A H2S وSIM با سولفید :پروتئوس

4- دو لوله SIM  و (TSI(ALK/ALK :  سودوموناس

سری سوم آزمایش ها(پلیت ها)

1- سودوموناس روی محیط مولر هینتون

2- ا کلای روی محیط xld

3- شیگلا روی محیط ss

/ 2 نظر / 59 بازدید
...

اخر من نفهمیدم شما دندونپزشکین یا پزشک!!!!!!!!!!

بدبخت دارای امتحان باکتری

کجای امتحان باکتری جالبه[عصبانی][عصبانی][گریه][گریه]