*

×

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود
گاهی نمی شود، که نمی شود که نمی شود
گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود
گاهی گدای گدای گدایی و بخت نیست
گاهی تمام شهر گدای تو می شود.


/ 0 نظر / 19 بازدید