آرامم میکند

فقط گریه آرامم میکند...

برای خودم گریه را بیش تر از خنده دوست دارم،

برای بقیه خنده را بیشتر.

/ 5 نظر / 27 بازدید
کمک

منو دیگه حتی گریه هم آروم نمیکنه... خوش به حالت با حال خوبت... هر وقت به آخر گریه رسیدی و حالت بهتر شد واسه حال خوب منم دعا کن!واسه دلتنگی هام ... واسه جدایی هام...واسه تنهایی هام دعا کن ... آره دعام کن ...که خیلی قبولت دارم آقا مجید!

H.Clean

خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

حسين

دیگه حتی گریه هم آرومم نمیکنه... خوش به حالت با حال خوبت... هر وقت به آخر گریه رسیدی و حالت بهتر شد واسه حال خوب منم دعا کن!واسه دلتنگی هام ... واسه جدایی هام...واسه تنهایی هام دعا کن ... آره دعام کن ...که خیلی قبولت دارم آقا مجید!

shermine

به به چه مطالب عرفانی وقوی ای چه روحیه نیرومندی عجب حسینیه ای راه انداختی ازاول وبلاگت به درد سینه زنی وضجه میخوره تا آخر اصولا دنیاخودش افتضاح واشک آورهست خوبه حداقل به دروغ وبه ظاهریه کم بخندیم ......به خندیدن هم کمک کنیم