نامه

 

و دوباره اینقدر  انداختن نامه را لفتش دادم که رودخانه خشکید...

/ 6 نظر / 26 بازدید
H.Clean

زیر و زبر باید کرد...

H.Clean

نام؟؟

H.Clean

خبه تا این حد خودت را می شناسی هنوز اسم خودم را هم بلد نیستم.

احساس میکنم عاشقی اما نمیتونی بش بگی ناراحتی اما نمیدونی چرا سردرگمی اما نمیخوای خودتا نجات بدی خیلی چیز را با حرف زدن میشه درست کرد

اول بگو چقدر دوسش داری؟اونم دوستت داره؟

مریم.م

آخی