قلم بی قلم...

از چه بنویسم که حالم بهتر شود؟

آه از این روزها که بی تو سپری میشود...

/ 2 نظر / 56 بازدید
H.Clean

همان قلم شکسته شاید بهتر باشد...

دختری یک سال مونده کنکوری بشه

از امتحان نهایی بنویسد از اینکه یک دختر بدبخت که ارزو داره پزشکی بخونه چی کار کنه برای سوم؟[لبخند]