توی لینک زیر یه صفحه از کتاب سال دوم دبیرستان زیستمه!

در اون می تونین شاه کارهایی!!!! از روش مفید خلاصه نویسی (برای بافت های گیاهی)

جمع آوری نکات ترکیبی (برای کاج) و .... ر ا م شاه ده ! کنین.

لینک عکس بزرگ در


www.8pic.ir/images/23408055316303069881.jpg