چهله ای است که

                      دنیا خنده هایم را دزدیده...

 

 

و پدر جایت خالیست...

                                      شاید هم جای ما خالیست