او

  .

        .

 فردا  آخرین امتحان رشته ی زیست شناسی امه و الان خیلی احساس خوبی دارم. مخصوصا این که دو هفته هم تعطیلی داریم تا این که توی تیر امتحانای دندانپزشکی شروع بشه.

تو امتحانای زیست یه امتحان بیوشیمی داشتیم خیلی جالب بود. باید همه ی آمینو اسیدها رو  اسم  سه حرفی و یک حرفی و جزییات زنجیره ی جانبی شون رو حفظ میبودیم. البته استادمون دکتر امامزاده واقعا فوق العاده تسلط داشتن و تدریسشون اینقدر خوب بود که  تو کلاسشون همش در حال لذت بردن بودم!!!

این چهارمین باری بود که بیوشیمی رو میخوندم. یه سری قبل المپیاد ، یه سری در دوره المپیاد باشگاه دانش پژوهان ، یه سری ترم یک و دو علوم پزشکی و الان هم یک سری در رشته ی زیست شناسی سلولی و مولکولی .

در آخر هزاران بار بمیرم و خاکسترم بر باد دهند و زنده شوم و بر کلاس بیوشیمی بنشینم باز هم لذت می برمخوشمزه