عربی:برای آموزش قواعد و متن  کتابهابی نشر الگو خوبه.البته برای این که روی تجزیه و ترکیب تسلط ژیدا کنید لازمه که بعد از این که قواعد رو با دقت از جزوه یا کتاب کمک درسی یاد گرفتی، شروع کنی کتاب سال دوم وسوم رو تمام متنش رو اعراب(یا ترکیبش) رو خودت دونه دونه ریز زیرش بنویسی و این طوری کل متن درس ها رو اعرابش رو کار کردی . خیلی هم وقت نمیگیره و باعث میشه روی قواعد و نیز متن کتاب تسلط پیدا کنی. برای سوال هم عربی گاج رو فقط تست های کنکور سراسریش رو بزنی کافیه. البته در پاسخنامش هم گه گاه قواعد و اصول ترجمه رو گفته که بدی نیست. مخصوصا قواعد ترجمش.