شیمی:دومین درس مهم برای تجربی هاست. تو این درس کتاب درسی خیلی خوب نیست .کتاب مبتکران آموزش و  تست شیمی(مهندس بازرگان)(4 جلد) فوق العادست.روش درس دادنش عالیه و اگه روی این کتاب ها وتست هاشمسلط بشی ،هیچی برای 100% زدن این درس کم نداری و بیش تر هم بلدی. ولی باید دقیق و با حوصله بخونی. تست هاش رو هم بعد این که درسنامه هاش رو یاد گرفتی ،وقت می گیری و میزنی.

بعد هم یکی دو دور از روی خود کتاب های وزارتی بخون و جملات مهمش رو های لایت کن و حفظ کن.)