زیست: مهم ترین درس دنیا و آخرت! و مادربزرگ همه درس هاست .

مهم ترین منبع و محور برای زیست ،خود کتاب های درسی اند اما برای این که بفهمی چه جوری و با چه دقتی باید این کتاب های درسی رو بخونی لازمه تست های قوی و خوب رو بزنی.یعنی اول کار تو مدرسه گوش میدی بعد خودت با بیشترین دقت کتاب درسی رو می خونی و همش رو حفظ می کنی. بعد که حس کردی آمادگی داری تست ها رو بالای 80% بزنی ، میری سراغ کتاب تست و وقت میگیری و با دقت تست ها میزنی(مثلا 100تا 100تا). نباید کمتر از 80% بزنی. اگه دیدی در این حد بلد نیستی برگرد کتاب درسی رو دوباره با دقت بیشتر بخون چون تست ها تلف میشه.

بعدش هم غلط هات رو با دقت میخونی.(کل پاسخنامه رو بعد ازین که تست های اون فصل رو زدی بخون) و نکات اون تست ها و غلط هات یا چیزای جدیدش که توی متن کتاب درسی بوده یا قابل استخراج از متنه رو در کتاب درسی با خط ریز کنار مطلب مرتبط یادداشت میکنی.(تا بعدش که کتاب درسی رو میخونی همه نکات و چیزای مرتبطش هم باهاش دوره بشه و دوباره نخوای کتاب تست رو دوره کنی.)

کتاب های کمک درسی خوب به ترتیب:

کتاب خیلی سبز (4 جلد)

پیشگامان (دکتر عالی پور)(4 جلد)

 8000تست زیست گاج (5جلد)