.

به همه ی دوستان المپیادیم که دیروز و امروز امتحان مرحله اول داشتن خسته نباشید میگم.

به هر حال چه قبول بشن و چه نشن ،برای زحمتی که کشیدن(ولو کم!) موفقیتشونو تبریک میگم.!خیال باطل

حالا یه چند روز استراحت کنن خوبه! ولی بعدش از امتحان های نهایی سال سوم غافل نشن مخصوصا زیست!یول

این گل هم تقدیم همگی بر وبچ المپیادی !