سلام دوستان عزیزم

این پرشین بلاگ نزدیک یک ماهه که خرابه.  آدم رو روانی میکنه!!! یعنی یا وارد نمی شه، یا وارد میشه بعدش خراب میشه. دستورات رو درست اجرا نمیکنه. همین نظرات رو درست نشون نمیده. همین جا از همگی که نظراتشون رو دیر پاسخ دادم عذر میخوام.