امتحان علوم پایه در ترم پنج یا شش رشته های دکتری حرفه ای برگزار میشه.که در واقع و متاسفانه امتحانی سوری است که تقریبا همه افراد در هر سطح علمی در آن قبول می شوند.

 

1-عموما بچه ها از سه ماه تا سه هفته برای این امتحان وقت میگذارن. اگه به فکر رتبه اید باید برنامه ریزی دقیق بکنین و ساعت مطالعه قابل قبولی داشته باشین. ولی رتبه ها عموما قبل تر از سه ماه هم یه کارهایی! میکنند.

ادامه مطلب در وبلاگ جدیدم